Denkmal-Film Verhaag


Goldgräberzeiten
Gold Rush Times

a film by Bertram Verhaag

45 min

Buch & Regie Bertram Verhaag Kamera Claus Strigel Schnitt Matthias Bauer
Ton Liane Grimm Musik Wolf Biermann ("verkauft uns nicht") Filmmusik Ulrich Bassenge & Wolfgang Neumann
Mischung Max Rammler Produktionsleitung NDR Peter Schwartzkopf Redaktion Heiner Herde

© 1990 DENKmal-Film Verhaag GmbH